Your dream can be real

Stauder holding

Sme PR, reklamná a marketingová agentúra, ktorá sa nestráca ani vo svete onlinu. Klientom poskytujeme komplexné reklamné a marketingové služby, no zameriavame sa na video a TV tvorbu.

Naše služby

PR služby

PR bolo kedysi chápané ako služba, ktorej úlohou je „vybaviť“ výstup v médiách pre klienta. Dnes je potrebná mediálna podpora, ktorá zviditeľní klienta tam, kde to potrebuje. Samozrejme, že aj výstup v médiách vybaviť vieme. Vieme však aj omnoho viac.

Dokážeme pre vás:

 • vytvoriť účinnú komunikačnú stratégiu,
 • sprostredkovať mediálne analýzy a vytvoriť marketingový prieskum,
 • efektívne spojiť offline a online PR stratégie,
 • prostredníctvom médií osloviť a komunikovať inovatívnymi formami – blogmi,
 • vytvárať zázemie v médiách a vybudovať kontakty,
 • naplánovať tlačové konferencie, eventy či iné podujatia,
 • médiá monitorovať a zhodnotiť úspešnosť kampane.

Reklamné služby

Bohaté skúsenosti v oblasti reklamy, snaha vyhovieť klientovi a orientácia v aktuálnych trendoch reklamy zaručujú vašu spokojnosť. Spoločne navrhneme komplexné riešenie podľa vašich požiadaviek.

Reklamné kampane na mieru zahŕňajú:

 • tvorbu krátkych filmov, videí a spotov,
 • TV relácie, filmy, dokumenty,
 • výstupy v novinách,
 • tlačové správy a konferencie,
 • grafické práce,
 • kreatívne návrhy časopisov, novín alebo príloh,
 • návrhy letákov, bilbordov, plagátov a prípravu do tlače.

Politický marketing

Politický marketing patrí stále medzi málo známe oblasti marketingu na Slovensku. Kandidáti na sebe a svojej agende nepracujú pravidelne, prídu voľby a vrcholom ponuky dňa sú plné poštové schránky. Málo kandidátov a politických subjektov si uvedomuje, že politický marketing je zrelá kombinácia vytvárania tém a agendy pre kandidátov, nevtieravá reklama a pravidelné inteligentné PR.

Preto dnes dokážeme:

 • zhodnotiť nálady verejnosti,
 • odhadnúť na základe  prieskumov smerovanie,
 • etablovať sa do prostredia klienta a spolu s klientom poznávať potreby regiónu a jeho obyvateľov,
 • vytvárať stratégie a dlhodobé plány na oslovenie verejnosti,
 • vytvárať komunikačnú agendu kandidátov, hľadať vhodné oblasti pôsobenia pre kandidáta, poskytovať poradenstvo, prípadne služby hovorcu,
 • vytvárať mediálne zázemie na dlhodobej báze, budovať pre klienta kontakty s médiami,
 • plánovať a navrhovať cielené eventy,
 • poskytovať mediálne tréningy,
 • vytvárať imidž kandidátov,
 • plánovať, viesť a produkčne realizovať volebné kampane,
 • lobovať v prospech klienta.

Marketingové poradenstvo

Marketing je jednou z kľúčových oblastí pre úspech biznisu, preto investícia do marketingu nie je strata času ani peňazí. Ak si nie ste istí alebo neviete, ako na to, na osobnom stretnutí prekonzultujeme smer, ktorým je vhodné uberať sa.

V čom vám dokážeme pomôcť:

 • uvedenie vlastnej značky na trh, branding,
 • tvorba marketingového plánu, využitie v praxi,
 • v oblasti reklamy, PR, online marketingu,
 • riešiť vaše aktuálne marketingové problémy vo firme,
 • zelený marketing – bio, eko, enviro zameranie firmy,
 • mystery shopping/návšteva.

Online marketing

Vytvoriť reklamu na Facebooku vie každý, ale vytvoriť ju efektívne, nie je až také jednoduché. My to zvládneme. A nielen to. Otvoríme vám dvere do sveta online marketingu.

Vytvoríme pre vás:

 • komunikačnú stratégiu sociálnych sietí,
 • obsah na sociálne siete,
 • obsah na firemný blog,
 • efektívnu reklamu,
 • výstupy a monitoring efektivity kampaní.

Pin It on Pinterest

Share This